Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Terveystietojen luovuttaminen

Seuralla tai liitolla ei ole oikeutta kertoa yksityiskohtia pelaajan terveyteen tai loukkaantumistilanteeseen liittyen ilman pelaajan tapauskohtaista suostumusta. Terveystietojen luovuttamisesta on sovittu myös pelaajasopimuksessa (§ 7)

Terveystietojen luovuttamisella voi olla vaikutusta esimerkiksi pelaajan asemaan työmarkkinoilla. Tietojen luovuttaminen saattaa vaikeuttaa pelaajan etenemistä uralla ja sopimuneuvotteluita uuden seuran kanssa sekä yleisesti asemaan tiukasti kilpailluilla pelaajamarkkinoilla.  

Pelaajien terveystietojen luovuttaminen eteenpäin kolmansille osapuolille:

1. Tiedotusvälineille:

Seuran toimihenkilö ei voi kertoa kolmansille osapuolille pelaajan terveydentilaan liittyviä tietoja muutoin kuin pelaajan tapauskohtaisella suostumuksella. Pelaajan voidaan kertoa olevan poissa pelaavasta kokoonpanosta terveydellisistä syistä (loukkaantuminen/sairastuminen). Tarvittaessa voidaan arvioida pelaajan oletettu paluuaika kokoonpanoon. Pelaajalla on itsellään oikeus kertoa terveydentilastaan.

2. Kurinpitomenettelyyn:

Pelaajan ollessa osallisena sellaisessa pelitilanteessa, joka johtaa kurinpitokäsittelyyn, kohdassa 1 esitetyt pääperiaatteet ovat voimassa.

Mikäli kurinpitäjä erikseen tiedustelee sellaista terveydentilaan liittyvää seikkaa, jolla saattaa olla merkitystä kurinpitokäsittelyssä, tulee lupa tietojen luovuttamiseen tässäkin tapauskohtaisesti erikseen kysyä asianosaiselta pelaajalta tai hänen edustajaltaan (pelaajan agentti). Seuran toimihenkilö, joka ammattinsa puolesta saa tietoonsa pelaajan terveydentilaan liittyviä seikkoja, (esimerkiksi pelaajalta itseltään), ei saa luovuttaa tietoa eteenpäin ilman mainittua lupaa. Lupaa kysyttäessä, pelaajalle on kerrottava luovutettavien terveystietojen käyttötarkoitus ja lisäksi pelaajalle on kerrottava missä laajuudessa tietoja luovutetaan kurinpitäjälle. Kirjallisesti lupaa ei tarvitse kysyä.

3. Valmentajille:

Valmentaja on oikeutettu teettämään pelaajan terveydentilaan liittyviä selvityksiä, jotka liittyvät pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Valmentajalla on pelaajan suostumuksella oikeus saada terveydenhuoltohenkilöstöltä tietoa, joka oleellisesti liittyy pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Myös tietojen luovuttamiseen edelleen tarvitaan pelaajan suostumus.

4. Seuran muille toimihenkilöille:

Kohdassa 1 määritellyt periaatteet ovat voimassa. Seuran henkilöstöasioita ja palkanmaksua hoitavalla toimihenkilöllä on työantajan oikeudet pyytää ja tarkastella pelaajan terveydentilaan liittyviä todistuksia (A-todistus, B-lausunto, E-lausunto) palkanmaksuun, Kela-korvauksiin ja vakuutusyhtiön maksaman korvauksen hakemista varten. Tietojen saamiseen tai eteenpäin luovuttamiseen tarvitaan pelaajan suostumus.