Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Agentit ja edustajat

Pelaajan kannattaa tarkasti miettiä, tarvitseeko hän edustajaa. Myös edustajan taustat on syytä tutkia huolellisesti.

FIFA:n uudet agenttimääräykset astuivat voimaan Suomessa 1.10.2023. Voit tutustua Kansallisiin jalkapalloagenttimääräyksiin täällä. 

Jalkapalloagenttimääräysten mukaiset mallipohjat edustussopimukselle löydät täältä suomen ja englannin kielellä. Voit myös tarkastaa täältä, onko agentilla FIFA:n antama valtuutus toimia. Alaikäisten edustamiseen tarvitaan myös erillinen valtuutus FIFA:lta.  

Edustussopimus on velvoiteoikeudellinen sopimus ja kaikki se, mitä sopimukseen on kirjoitettu, sitoo myös allekirjoittanutta. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, minkälaisen sopimuksen pelaaja tekee.

Tärkeitä neuvoja, joista voi olla hyötyä ennen sopimuksen tekoa ja sen jälkeen.

  • Selvitä vastapuolen taustat
  • Mitä pelaajasiirtoja edustaja on tehnyt?
  • Onko edustaja siirtänyt suomalaisia tai skandinaavisia pelaajia aiemmin?
  • Toimiiko edustaja alueellisesti (esim. vain Pohjois-Italiassa) ja mitä yhteistyökumppaneita hänellä on eri maissa?
  • Toimiiko edustaja pääsääntöisesti vain tiettyihin seuroihin nähden (esim. Parma) eli kumpaa tahoa, uutta seuraa vai sinua, hän viime kädessä käytännössä edustaa?
  • Millä tavoin edustaja ymmärtää sinun pelipaikan vaatimukset ja millä tavoin hän ymmärtää sinun vahvuudet ja heikkoudet pelaajana ja miten edustaja näkee sinun urasi kehityspolun?
  • Jos edustaja edustaa tai on edustanut jotakin suomalaisia tai skandinaavisia pelaajia, soita heille ja kysy, miten homma on toiminut.
  • Selvitä itsellesi, miksi tarvitset edustajaa ja mitä toivot edustajan tekevän.
  • Sinun on syytä muistaa, että edustaja toimii ensisijaisesti liiketaloudellisista lähtökohdista.
  • Ennen sopimuksen allekirjoittamista on syytä selvittää, onko edustaja yhteistyökykyinen, sillä pelaajasiirrot ovat usein monien tahojen (luovuttava seura, vastaanottava seura, pelaaja ja kaikkien em. edustajat) yhteistyön summa.

Jos kemiat eivät alusta asti toimi, kannattaa harkita sitoutumista ko. edustajaan. Jos taustat ovat kunnossa ja päätät tehdä edustajasopimuksen, mieti sopimukseen seuraavia asioita:

Sopimusosapuolet. Jos sopimusosapuolena on jokin muu taho kuin edustaja (esim. tämän yhtiö), on syytä selvittää tämän yhtiön taustat!

Kuka täyttää edustajan sopimusvelvoitteen? Jos sopimuskumppani on yhtiö, niin sopimukseen on hyvä merkitä, kuka yksityishenkilö on velvollinen täyttämään sopimuksessa sovitut edustajavelvoitteet. Muutoin yhtiö voi määrätä siihen ”kenet tahansa”.

Minkä maan ”kansalainen” sopimuskumppanisi on? Jos sinulla tulee erimielisyyksiä edustajan kanssa, on todella tärkeää määritellä, minkä maan lain mukaan riidat ratkaistaan ja missä ja millä kielellä.

Sopimuksen kesto. Jos et tunne edustajaa entuudestaan, älä tee kovin pitkää sopimusta. Jos edustaja ei täytä sinuun kohtaan ajateltuja velvoitteita, neuvottele määräaikaiseen sopimukseen sopimuksen irtisanomista koskeva ehto, että pääset sopimuksesta eroon, jos homma ei suju!

Sovi tarkkaan palkkion määrä. Edustajamääräysten mukaan edustajan saama korvaus tulee laskea pelaajan sopimuksen koko keston aikana ansaitsemien bruttotulojen perusteella. Suositukseksi on ilmoitettu 3 prosenttia. Kyseessä on kuitenkin vain suositus. Sopimukseen kannattaa, varsinkin jos teet sopimuksen ulkomaisen edustajan kanssa, tarkemmin määritellä mistä palkkio muodostuu eli mistä sinulle maksetuista palkkioista (kuukausipalkka, asuntoetu, autoetu, pisterahat, bonusrahat, allekirjoituspalkkio ym.) sinun on palkkiota maksettava ja kuinka paljon ja milloin sekä miltä ajalta (esimerkiksi jos pelaajasopimus on voimassa kolme vuotta mutta edustajasopimus vain yhden vuoden, onko sinulla palkkiomaksuvelvoitetta siltä kahdelta vuodelta, jolloin edustajasopimus ei ollut edes voimassa!) Edustajamääräysten mukaan kaikki palkkiot tulee ilmoittaa Suomen Palloliitolle ja Palloliitto julkaisee vuosittain edustajille maksettujen korvausten kokonaissummat.

Verotus. Tarkasta tuleeko edustajapalkkion päälle arvonlisävero ja oletko sen osalta maksuvelvollinen ja saatko omassa verotuksessasi vähentää maksamasi edustajapalkkion. Jos sopimuskumppanisi on muun maan kansalainen kuin työntekomaan, ole tarkkana! Jos edustaja on sinuun työsuhteessa, ole silloin erityisen varovainen, koska siitä voi tulla erittäin kallis sopimus.

Riitojen ratkaisut. Kannattaa miettiä mikä taho ratkaisee tulevat riidat! Kyseeseen voi tulla välimiesoikeus tai yleinen alioikeus tai jalkapallojärjestöjen tarjoamat tahot (NDRC) tai FIFAn elimet (PSC) tai kansainvälinen välimiesoikeus (CAS). Yleensä halvimmat tahot ovat jalkapallon omat elimet ja kalleimmat välimiesoikeudet!

Määrittele edustajan velvollisuudet ja toimivallan rajat tarkasti. Mitä edustaja saa puolestasi tehdä ja sopia ja mitä ei ja miten edustajan on toimittava. Sinun ei pidä koskaan antaa edustajalle valtaa kirjoittaa sopimuksia puolestasi.

Irtisanominen. Edustajasopimukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia. Sopimukseen olisi hyvä neuvotella irtisanomista koskeva ehto. Kahden vuoden sopimus ”tuntemattoman” kanssa on paljon 17–25 vuotiaalle ainakin silloin, jos mitään konkreettista ei tapahdu.

Sopimuksen kieli. Sopimukseen on hyvä määritellä, mikä kieli ratkaisee sopimustekstin ja sopimuksen tulkinnan.

Yksinoikeus. Onko vain edustajalla oikeus edustaa sinua eli suljetko muut tahot pois? Yleensä edustajasopimukset ovat yksinoikeussopimuksia, mutta kannattaa miettiä voiko yksinoikeutta antaa heti ilman, että olet nähnyt mitä tapahtuu.

Testileirit tai muut vastaavat ehdot. Yleensä edustajat ”myyvät” omia palveluita nuorille pelaajille lupaamalla näille testileirejä. Harkitse kuinka paljon niitä pitää olla ja jos niistä sovitaan, merkitse se sopimukseen. Muista kuitenkin, että useat seuravierailut ovat ns. ”järjestettyjä” esittely ”juttuja”, jotka eivät tosiasiallisesti edes tähtää ammattilaissopimukseen. Mieti itse, onko sinun etusi mukaista siirtyä juuri nyt! Jatkuva ”näytilläolo tai leireily” voi olla myös vahingollista, ainakin silloin, jos seurojen sarjatason välillä on suuria eroja, koska scoutit keskustelevat keskenään! Jos leirejä luvataan ja ne ovat sinulle tärkeitä, neuvottele sopimukseen irtisanomisehto, jos leirejä ei lupauksista huolimatta tulekaan.

Edustajamääräysten mukaan alle 18-vuotiaalta ei saa periä mitään palkkiota. Jos olet 16-vuotias, mieti, mitä intressiä edustajalla on toimia sinun puolestasi.

Agentit voivat edistää isosti uraa, mutta heidän kanssaan kannattaa olla tarkkana. Nykypäivän kasvavilta agenttimarkkinoilta löytyy toimijoita laidasta laitaan. 

Hannu Tihinen, JPY:n ex-puheenjohtaja