Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Palkkaturva

Jos pelaajasopimus ei ole työsopimus, on maksamattomista palkoista vastuussa vain sopimuskumppanina oleva seura.

Palkkaturvalain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Tällöin valtio suorittaa työsuhteesta johtuvat saatavat työntekijälle ja perii maksamansa palkan takaisin työnantajalta. Valtio toimii asiassa palkkasaatavan maksun takaajana. Tässä oleellista on, että pelaajasopimus arvioidaan työsopimukseksi.

Jos pelaajasopimus ei ole työsopimus, on maksamattomista palkoista vastuussa vain sopimuskumppanina oleva seura. Työntekijällä on oikeus palkkaturvaan, jos työ on tehty Suomessa. Siten myös Suomeen tulleet ulkomaiset pelaajat ovat oikeutettuja palkkaturvaan. Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa palkan erääntymisestä lukien. Yleensä palkka erääntyy maksettavaksi kerran kuukaudessa. Jos palkka on erääntynyt, sitä ei ole maksettu eräpäivänä ja pelaaja ja seura sopivat myöhäisemmästä maksuajankohdasta, mutta palkkaa ei tuolloinkaan makseta, lasketaan eräpäivä pääsääntöisesti alkuperäisestä eräpäivästä.

Erääntyneille palkkasaataville ei kannata yleensä antaa enempää kuin kaksi kuukautta maksuaikaa, mikäli haluaa säilyttää oikeutensa palkkaturvaan. Palkkaturvaa haetaan työnantajan kotipaikan ELY-keskukselta. Palkkaturvahakemuksia saa ELY-keskuksen nettisivuilta. Mikäli kyse on vahingonkorvauksesta esimerkiksi laittomasti päätetyn pelaajasopimuksen johdosta, palkkaturvaa voidaan hakea kolmen kuukauden kuluessa lainvoimaisen tuomion julistamisesta lukien. Näissä tilanteissa nostetaan siten ensin vahingonkorvauskanne, josta pitää saada oikeuden ratkaisu ja tuon ratkaisun jälkeen palkkaturvahakemus voidaan jättää. Jotta palkkaturvaa voitaisiin saada, työnantajan on oltava maksukyvytön.

Maksukyvyttömyys tarkoittaa esimerkiksi konkurssia tai sitä, ettei työnantaja pysty maksamaan ajallaan riidattomia saatavia. Mikäli työnantaja kiistää palkkaturvahakemuksen kohteena olevat palkat perusteeltaan tai määrältään, tulee palkkaturvahakemus usein hylätyksi. Se ei tarkoita sitä, että saatavat olisivat aiheettomia. Palkkaturvaviranomainen ei vain tutki saatavan perustetta. Tuolloin täytyy jättää kanne oikeuteen ja oikeuden tulee selvittää riidanalaisten saatavien peruste ja vasta sen jälkeen palkkaturva voi maksaa erääntyneitä palkkoja.

Palkkaturvaviranomainen voi myös kieltäytyä palkkaturvan maksamisesta, mikäli asiassa on syytä epäillä palkkaturvalain mukaista väärinkäyttöä. Väärinkäyttö voi olla esimerkiksi sellaista järjestelyä, jolla yritetään nimenomaan saada palkkaturvaa erilaisilla sopimuskuvioilla. Palkkaturvan enimmäismäärä on 19 000 euroa (enimmäismäärä voi muuttua vuosittain) yhtä työntekijää ja työnantajaa kohden. Palkkaturvana voidaan maksaa myös tavanomaiset ja kohtuuliset kustannukset, esimerkiksi matkakustannukset. Seuran kanssa ei kannata tehdä sellaisia sopimuksia jo erääntyneistä palkoista, joissa pelaaja menettää oikeutensa palkkaturvaan.

Pelaajayhdistyksen jäsenenä et jää koskaan yksin. JPY auttoi meitä paljon Tamperen Unitedin loppuaikoina. Seuran mentyä konkurssiin oli paljon asioita, joissa tarvittiin esim. JPY:n lakipalveluita. 

Aleksei Kangaskolkka